Skillnaden Android / Iphone

De flesta som köper en smartphone väljer antingen en Androidtelefon eller en Iphone, i och med att det är de två mest kända och spridda systemen för denna nya generations mobiltelefoner. Därför kan det vara bra att känna till vilka skillnader som finns mellan Android och Iphone.Ett viktigt inledande klargörande är att medan endast Apple tillverkar Iphones så finns det en mängd olika tillverkare av mobiltelefoner med Android som operativsystem (bland annat Samsung, HTC, LG och ZTE). Det gör att det finns en större variation av kvalitet på hårdvaran bland Anroidtelefoner, med allt ifrån betydligt sämre modeller med många svagheter, till riktigt bra modeller som inte minst kan vara ett sätt att undvika det som ofta ses som problemen med Iphone-modeller, till exempel antennproblemen med Iphone 4. Vad gäller operativsystem är däremot Iphones överlägsna vad gäller att snabbt kunna uppdateras till den senaste versionen, i och med att det kan ta lång tid innan Androidtillverkarna erbjuder uppdateringar. Vad gäller utbudet av appar till de två olika systemen kan man i korthet säga att utbudet är ungefär lika stort totalt sett, men även är innebär den stora mängden av Anroidmodeller en viss svaghet, i och med att det är svårare för utvecklarna att anpassa sina appar till alla olika modeller. Är man specifikt ute efter spel är dessutom Iphone den plattform som har det absolut största utbudet.

Stödet för Flash – en markant skillnad.

En av de första sakerna som man märker när man använder de olika plattformarna är att Iphone inte stöjder multimediaformatet Flash, medan en hel del Androidsystem – främst äldre – gör det. Här är det dock värt att väga in att det finns problem med Flashanvändingen även på de Androidtelefoner som stödjer det, och många webbplatser finns dessutom i särskilda varianter som är anpassade för Iphone och därmed inte inkluderar Flash. Ett område där Iphone dock ses som klart överlägset av de flesta är användarvänligheten, med stor detaljnoggrannhet och intuitiva funktioner, även om det är värt att påpeka att Android kan anpassas på egen hand och därför ofta föredras av tekniskt kunniga användare.